AVG

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren verwerken wij gegevens van leerlingen en ouders. Het is belangrijk dat wij verantwoord omgaan met deze gegevens. Hiervoor hebben wij duidelijke protocollen en afspraken gemaakt. De belangrijkste voor u als ouder zetten we hier kort op een rijtje:

Leerlingdossier:

We houden gegevens van leerlingen bij in leerlingdossiers. Hier staan onder andere persoonsgegevens, gespreksverslagen, observaties en schoolresultaten in. Wij delen deze met schoolmedewerkers die betrokken zijn bij de leerling. Wanneer we met anderen het dossier willen delen, mag dat alleen wanneer de ouders hiervoor nadrukkelijk toestemming voor geven.

Beeldmateriaal:

Er worden regelmatig foto's en filmpjes gemaakt in en rond de klas. Deze delen wij met de ouders van de groep via Social Schools. U kunt binnen de omgeving van Social Schools aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld voor het delen van beeldmateriaal via Social Schools, website, Facebook, schoolfotograaf. Wanneer we een foto van uw kind willen gebruiken voor op onze website of voor de schoolgids/wijzer zullen we per foto expliciet toestemming vragen.

Digitale leermiddelen:

Bij het gebruiken van digitale leermiddelen, zoals de software van een methode, MijnRapportFolio of ons administratiesysteem, worden er gegevens gedeeld tussen school en de leverancier van die leermiddelen. Denk hierbij aan inloggegevens en toetsresultaten. Volgens de AVG is het verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen. Stichting Scala draagt grote zorg aan deze overeenkomsten en zorgt zo voor een veilige digitale werkomgeving.

 

Voor meer informatie over AVG binnen het basisonderwijs verwijzen wij u naar de volgende website:

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/privacy-en-leerlinggegevens/