Spelend en bewegend leren

Bewegen is de toekomst! We willen onze kinderen voorbereiden op een mooie en gezonde toekomst. Hoe kunnen we dat doen als we ze de hele dag op een stoel laten zitten?

Op De Wilgen is spelend en bewegend leren een dagelijkse gang van zaken. Van uitdagende gymlessen en fantasieprikkelend buitenspel tot activerende spelen en zoekopdrachten op de (toekomstige) leerpleinen.

Onderzoek wijst uit dat ervaringsgericht leren bijdraagt aan een betere opslag van de lesstof in het geheugen. Door de lesstof te koppelen met een ervaring (bijvoorbeeld een beweging, interactie of spel), dient het als een soort ezelsbruggetje om de stof te onthouden. Dit zorgt voor een betere opslag van de lesstof. Bovendien gebruik je tijdens bewegend leren meer zintuigen waardoor het beter blijft hangen.

Daarnaast zijn wij ook overtuigd van het feit dat leren leuk moet zijn. We moeten de kinderen stimuleren, activeren en laten ontdekken. Hierdoor raken de kinderen gemotiveerd en betrokken. Bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.