Onze school

De Wilgen is in 1974 in Vlijmen van start gegaan. Een van de eerste activiteiten van de toenmalige oudercommissie was bij de officiële opening van de school een naam aan die school te geven. Een uitgeschreven wedstrijd leverde al snel de naam “de Knotwilg” op. De figuurlijke betekenis: een knotwilg kent een grote, stevige basis met vele losse vertakkingen (de basisschool vertakt zich o.a. naar het voortgezet onderwijs).

Omdat de school toen al een nauwe samenwerking onderhield met de kleuterschool is gekozen voor een verkorte naam: “De Wilgen” en werd het logo een tweetal in elkaar overlopende wilgen. Tot op heden zijn we nog steeds gelukkig en tevreden met onze naam. Het logo is inmiddels gemoderniseerd, maar staat nog steeds symbool voor groei en samenwerken wat op onze school een belangrijke plaats inneemt.

Klik hier voor een digitale rondleiding