21 eeuwse vaardigheden en ICT

 

21e eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Om leerlingen hier goed op voor te bereiden is het belangrijk deze competenties een plek te geven in ons onderwijs.

Startkring:

We beginnen de dag met een startkring. Tijdens dit moment staat de sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming centraal. Er is aandacht voor het individuele kind en de plek van dat kind in de groep. Zit er vandaag bijvoorbeeld iets in je rugzak (zie Fides) en hoe kunnen we daar als groep rekening mee houden die dag? De symbolen van Fides kunnen centraal staan op dit moment, maar het kan ook zijn dat we de kinderen een uitdagende stelling voorleggen of een andere korte activiteit doen waarbij de kinderen hun communicatie/samenwerking vaardigheden trainen. Een denkvraag in het thema waarin we werken of een gespreksonderwerp m.b.t. actualiteiten.

Evaluatiekring:

Reflecteren is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Kinderen denken na over wat ze hebben geleerd, maar minstens zo belangrijk: hoe ze dat hebben geleerd. Welke manier van leren past bij jou, hoe kun je eigen talenten in zetten of kun je ook gebruik maken van de talenten van een ander? Wederom is er aandacht voor het individuele kind, maar groepsproces is hierbij ook heel belangrijk. Leren doe je namelijk niet alleen, leren doe je samen!

Denksleutels:

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Bijvoorbeeld de uitvinding sleutel, de wat-als sleutel en de overeenkomst sleutel. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld en deze zijn toe te passen in vrijwel ieder gewenst thema/onderwerp. We gebruiken de denksleutels tijdens het start moment, bij evaluatie momenten of tijdens een les.

Benieuwd naar welke denksleutels er allemaal zijn? Klik hier voor de poster.

Hogere orde denkvragen:

Een goede leerkracht zet het kind in een denkproces. Zelf laten ontdekken/bedenken/ervaren is DE basis voor effectief leren. Dit doen wij op De Wilgen onder andere door het stellen van vragen en door opdrachten te geven die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’. 

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en opdrachten die zich richten op:

  • Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
  • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
  • Ontlokken van discussie
  • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Eigenaarschap:

In gesprek gaan met leerlingen over hun kwaliteiten en uitdagingen is belangrijk voor het ontwikkelen van meer zelfinzicht. Zelfverantwoordelijk leren is mogelijk wanneer de leerling leert op welke manier het zichzelf kan sturen in zijn eigen ontwikkelingsproces. In dit proces nemen wij onze leerlingen graag aan de hand.

We willen dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te ontdekken en leren. Door kinderen eigenaarschap te geven over hun eigen proces, creëer je betrokkenheid en motivatie. We stellen samen doelen en bekijken hoe we aan dat doel kunnen werken. Het kind kan het inzicht in eigen talenten en interesses gebruiken om de voor hem/haar juiste weg te kiezen, binnen de mogelijkheden die wij als school bieden. Onze leerpleinen stimuleren kinderen om op andere manieren te leren dan uit een (methode)boek.

Ben je goed in lezen en een echte boekenwurm, dan wil je misschien de bibliotheek in om iets uit te zoeken over de VOC. Ben je meer een doener, ga je liever met materialen aan de slag om ervaringsgericht aan het werk te gaan. Of misschien ben je enorm creatief en ga je zelf een VOC schip maken van kosteloos materiaal waarbij je aan de hand daarvan kan presenteren wat je er allemaal over geleerd hebt. Het kan allemaal tijdens onze thema-middagen.

ICT in de klas:

Natuurlijk kan ICT niet ontbreken in dit lijstje. Techniek is niet de toekomst, de techniek is er al en zal zich steeds blijven ontwikkelen en vernieuwen. Peuters van nu weten feilloos hoe ze een spelletje of filmpje op een i-pad aan moeten zetten, maar weten de tieners van nu ook hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en social media? Weten ze hoe ze ICT kunnen gebruiken voor hun eigen ontwikkelproces? Programmeren is niet meer iets voor afgestudeerde HBO-ers die de hele dag achter hun computer zitten, maar begint hier op onze school!

                                                      

Op de Wilgen programmeren we al vanaf 4 jaar. Ze leren met behulp van Qobo of de Beebot op welke manieren je kunt communiceren, oorzaak-gevolg en kritisch denken. Ze leren dat ze meer dan 1 stap vooruit moeten denken, rekening moeten houden met voorwaarden/obstakels en tegelijk werken ze aan andere doelen op het cognitieve vlak.

Deze vaardigheden worden gedurende de 8 jaar uitgebreid m.b.v. verschillende robotica materialen. Een programmeerbare trein met kleur codes, een mini robot die je kunt aansturen vanaf je i-pad en nog veel meer.

Ook werken de kinderen regelmatig met i-pad of laptop. Verschillende methodes waarmee wij werken bieden online verwerking waarbij het mogelijk is om real life in te zien hoe het gaat met het (aan)leren van een vaardigheid. Dit biedt de mogelijkheid om meteen een kind te helpen, in plaats van achteraf. Bijsturen tijdens het leerproces, tussendoor evalueren. 

Informatie opzoeken, creëeren en presenteren. We leren de kinderen om op een veilige manier gebruik te maken van al het mooie wat een computer (en het internet) te bieden heeft.