Leerlingenraad

Ons onderwijs richt zich op de toekomst van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat juist die kinderen zich laten horen. Wat vinden zij belangrijk, waar willen zij graag veranderingen zien?

Verkiesbaar stellen:

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Alle leerlingen van de bovenbouw mogen hun stem uitbrengen op wie zij het meest geschikt vinden voor deze belangrijke functie. Uit iedere groep, van groep 5 t/m 8, wordt 1 leerling gekozen die vervolgens de rest van het schooljaar de belangen van de groep en die van een adoptieklas behartigen. 

Adoptieklas:

Iedere deelnemer van de leerlingenraad krijgt een adoptieklas toegewezen. Dit zijn de groepen van de onderbouw. Meerdere keren per jaar zal de leerlingenraad een bezoek brengen aan de adoptieklassen zodat ze kunnen informeren wat hun adoptieklas belangrijk vindt. Ook vindt er een terugkoppeling plaats, zodat alle kinderen weten wat de plannen en voortgangen van de raad zijn.

Wat hebben ze bereikt?

In de afgelopen jaren is de leerlingenraad op verschillende gebieden actief geweest. In het kader van de verkeersveiligheid heeft de raad een zebrapad laten leggen voor de school. Vanuit liefde en nieuwsgierigheid voor de natuur, hebben ze een begin gemaakt voor een schooltuintje en zijn er rondom de school vogelhuisjes geplaatst. Ook bewegen en spelen staat hoog op het prioriteitenlijstje van de kinderen. Onder andere een boomhut is mede door de leerlingenraad eindelijk realiteit geworden!