Fides

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind of als jongere in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse 'symbolen'.


Op OBS De Wilgen werken we van groep 1 t/m 8 met de methodiek van Fides. Dagelijks kunnen en worden de symbolen in de praktijk gebruikt om inzicht te geven in eigen gedrag, gedrag van anderen en situaties waarin (inlevings)gevoel een rol speelt. Hierdoor creëren we een klimaat/sfeer op school waarbij we uitstralen dat iedereen goed is zoals hij/zij is en we begrip voor elkaar en elkaars gevoelens hebben.

bron: https://www.fides-wbt.com/