Schoolgids / Schoolwijzer

Op deze pagina kunt u de schoolgids van onze school downloaden en bekijken. Leerkrachten en directie hebben samengewerkt aan de totstandkoming van deze gids, waar u uitgebreide informatie aantreft over alle aspecten van onze school en het onderwijs.
 
Voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind(eren) is deze gids een handig hulpmiddel bij de keuze. Aan ouders van kind(eren) die al op onze school zit(ten), leggen wij via deze gids verantwoording af over onze manier van werken. U vertrouwt uw kind(eren) immers toe aan onze basisschool en u heeft daarom ook het recht te weten wat u van onze school mag verwachten in didactisch, pedagogisch, sociaal en praktisch opzicht. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Dat kan ook via mail. Wij hopen dat “ de Wilgen" uw kind, maar uiteraard ook voor u, een fijne school zal zijn.

 

Schoolgids Header Wilgen

 

Met deze schoolwijzer willen we U informeren over allerlei praktische zaken betreffende onze Openbare Basisschool 'DE WILGEN'
 
Voor alle ouders waarvan hun kinderen al langer op onze school zitten zal er veel 'bekend nieuws' in staan, maar misschien is een herhaling van deze punten zinvol.
 
Voor alle ouders van nieuwe kinderen staan allerlei gegevens over onze school in de schoolwijzer zoals:
Schooltijden, vakanties, adressen e.d.
 
Wilt u meer weten over 'de Wilgen', dan kunt u de schoolgids raadplegen of contact leggen met de school.

Afb Schoolwijzer Via Pp

 

Opbrengsten

Inspectierapport mei 2016 OBS de Wilgen