Leerlingenraad

Leerlingenraad

De Wilgen heeft ook dit schooljaar weer een leerlingenraad. Daarin zitten enthousiaste kinderen die graag wat willen betekenen voor alle leerlingen van de school. 

Wil Llraad 1617

De kinderen die anoniem zijn gekozen door hun klas op basis van goede argumenten zijn dit jaar:

Loïs Bruurmijn uit groep 5
Koen Pijnenburg uit groep 5/6
Bas Hanengraaf uit groep 6 vice-voorzitter
Favour West uit groep 7
Tim Ahsmann uit groep 7/8
Maartje v.d. Bosch uit groep 8 voorzitter

Zij hebben ook een klas uit de onderbouw die zij vertegenwoordigen. Wij noemen dat de adoptieklas en dat zijn:
adoptieklas
Lois Bruurmijn ½ Marga en Yvonne
Koen Pijnenburg ¾
Bas Hanengraaf ½ Lizette/Maud
Favour West 4
Tim Ahsmann ½ Jannie/Carola
Maartje v.d.Bosch 3

Bijeenkomsten zijn op dinsdag tussen de middag. En worden gehouden in het lokaal van Juffrouw Margot die ook de kinderen begeleidt en secretaris is.
De geplande data zijn:
11 oktober
8 november
20 december
14 februari
20 maart 19.00u MR vergadering
4 april
30 mei
11 juli

Als je wat wilt inbrengen voor de leerlingenraad kan dat via de eigen groep. Elke groep weet hoe zij de vertegenwoordiger kunnen informeren. Maar ook via de mail van juffrouw Margot margot.heijmans@scalascholen.nl