Leerlingenraad

Op Obs De Wilgen hebben we sinds een aantal jaar een leerlingenraad. We vinden het belangrijk om kinderen een stem te geven bij het nemen van beslissingen die voor hen van belang zijn.

Taken die de leerlingenraad heeft zijn bijvoorbeeld:

  • Inventariseren in de eigen en in hun adoptiegroep wat de overige leerlingen graag in de leerlingenraad besproken willen hebben.
  • Ze kunnen als klankbord mbt pedagogisch klimaat van de school fungeren.
  • Bevindingen bij het gebruik van de lesmethode aangeven.
  • Adviezen geven voor een schoolreisbestemming of een invulling van schoolkampactiviteiten.
  • Advies geven bij verschillende festiviteiten.
  • De inrichting van het schoolplein.
  • Advisering bij de halversiering.
  • Advisering bij de keuze van beloningskaarten/stikkers.
  • Advisering bij de keuze van het klassencadeau.
  • Advisering bij de aanschaf van spelmateriaal.


Hoe werkt de leerlingenraad op Obs De Wilgen?

Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen. Vervolgens wordt uit elke groep 1 leerlingenraadslid gekozen. Een leerlingenraadslid uit de bovenbouw krijgt een “adoptiegroep” uit de onderbouw toegewezen. Ze brengen verslag uit aan hun eigen en aan hun adoptiegroep. Daarnaast inventariseren ze in beide groepen wat de bespreekpunten in de volgende leerlingenraadsvergadering zouden kunnen zijn. In de weken tussen elke vakantie wordt een vergadering belegd. Bij de vergadering is altijd een M.T. lid en een leerkracht aanwezig.

Tijdens de eerste vergadering wordt er vanuit de leerlingenraad een voorzitter gekozen. De secretaris is een M.T. lid of de aanwezige leerkracht. De vergaderingen vinden op een nader te bepalen tijdstip plaats.

Een keer per jaar wordt de leerlingenraad uitgenodigd om bij een gezamenlijke O.R. en M.R. vergadering aanwezig te zijn. Kinderen kunnen zich kandidaat stellen door het invullen van een motivatiebrief. 

De verkiezingen zijn op basis van de geschreven motivatie en niet op naam.