Groep 8

Welkom op de groepspagina van groep 8

 

Groep 8a

Meneer Ferdi van der Sanden

Juf Ingrid Maas

Groep 8b

Meneer Marco Zwijsen

 

We willen u graag informeren over specifieke (nieuwe) vakgebieden, bijzondere activiteiten en de stap naar het voorgezet onderwijs.

 

Kinderpostzegels;

Ook dit schooljaar doet De Wilgen (alleen groep 8) weer mee met de kinderpostzegelactie. Kinderen mogen dan langs de deuren om te verkopen. De actie start dit jaar op woensdag 27 september 2017.

Week van de Pauzehap;

In dagelijks 10 minuten leren onze leerlingen heel veel gezonde pauzehappen kennen. En natuurlijk proeven ze allerlei lekkere tussendoortjes die bij het programma “ik eet het beter” horen. De week van de Pauzehap is 25 t/m 29 september 2017.

Gastlessen van bureau HALT;

Dit schooljaar komt bureau HALT 3 keer een gastles verzorgen en spreekt dan onder andere over vuurwerk, cyberpesten en jeugdcriminaliteit.

Scholenbezoek;

 Omdat u en uw kind een juiste keuze willen maken voor het voortgezet onderwijs worden er dit jaar een aantal activiteiten rond verwijzing en schoolkeuze georganiseerd:

We brengen een bezoek aan het D’Oultremont College en aan De Overlaat.

Verder komt er op twee avonden een scholenmarkt.

Alle voortgezet onderwijs scholen uit Drunen/Waalwijk/Andel presenteren zich op het D’Oultermont College en alle scholen uit ’s Hertogenbosch in het gebouw van de Vijfhoeven

Tijdens beide avonden bent u meer dan welkom om aan te schuiven!

Verder komen een aantal oud-leerlingen een presentatie geven over het Sint Jans Lyceum.

Al deze activiteiten zullen plaats vinden in november/december.

 

Kerstkoortje;

In december maken we ons klaar voor het kerstfeest vlak voor de vakantie. Groep 8 zal daar een bijdrage aan leven in de vorm van een gezellig kerstkoor. Zij zullen tijdens de kerstviering ’s ochtends iedereen buiten toezingen.

Sociaal emotionele ontwikkeling;

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

In maart staat seksuele voorlichting/relationele vorming een week centraal in de week van de lentekriebels.

Klassenlunch;

Om de kinderen meer bewust te maken van gezonde voeding doen we mee met de klassenlunch in maart 2017.

Crea middagen;

Er zijn al een aantal crea-middagen gepland, creatieve ouders kunnen zich aanmelden tijdens de inloopavond.

Cito;

17,18 en 19 april is het dan zover, de eindcito. Meer informatie hierover volgt tzt.

Excursie kamp Vught;

In groep 8 brengen we een bezoek aan kamp Vught (eind april met de fiets).

Rijksmuseum Amsterdam;

In het kader van Cultuur onderwijs bezoeken we donderdag 24 mei 2017 het rijksmuseum in Amsterdam  (thema “de gouden eeuw).

We gaan met de bus en proberen vooraf aan het museumbezoek nog een rondvaart te regelen (groep 7 van Simone/Jessy gaat dit jaar ook mee).

Musical;

En aan het eind van het jaar zetten we met groep acht een fantastische musical op de planken. Kosten noch moeite worden gespaard om daar een megaspektakel van te maken. Op en top geschminkt en aangekleed herken je in die rasartiesten af en toe je eigen kind niet. Ouders zijn natuurlijk de eregasten op de avondvoorstellingen (uitvoering woensdag 20 juni voorste venne o.v.)

We beginnen begin maart met de voorbereidingen.

Schoolkamp;

25-29 juni gaan we op schoolkamp! Van maandagochtend tot vrijdagmiddag samen op pad. We gaan op de fiets en zijn de hele week in een gezonde omgeving druk bezig met sportieve, spannende, vermoeiende en keigave activiteiten.

Leerinhoudelijk;

Tussen al die gebeurtenissen door krijgen de kinderen dan vanzelfsprekend ook nog les.

Rekenen wordt verder uitgebouwd, spelling en werkwoordspelling worden verder ingeoefend, schrijfvaardigheid wordt vergroot, er worden spreekbeurten en presentaties gehouden en de kijk op de wereld wordt in de wereldverkenningslessen verbreed.

Bij dit alles maken we veelvuldig gebruik van de moderne hulpmiddelen zoals computers en de mogelijkheden die ze bieden: internet, Powerpoint, Prezi etc.

Werken op niveau;

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

  • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
  • Aanpak 2: basis instructie
  • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

      De leerlingen weten bij welke aanpak zij horen.

 Het allerbelangrijkst: Dat laatste jaar moet wel een topjaar worden! Sfeer en gezelligheid moeten natuurlijk óók in groep acht bovenaan staan. Daar doen wij dan ook onze uiterste best voor.

 

 

 

 

 

Foto's klassenfoto