Groep 7

Welkom op de groepspagina van groep 7

 

Groep 7

Juf Ilona Palte (ma - di)

Juf Simone Versteeg (woe t/m vrij)

 

We willen u graag informeren over specifieke (nieuwe) vakgebieden en bijzondere activiteiten in groep 7

Werken op niveau:

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

  • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
  • Aanpak 2: basis instructie
  • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

De leerlingen weten bij welke aanpak zij horen.

Leerinhoudelijk:

In groep 7 stappen we over van het trainen van vaardigheden naar meer inzichtelijk werk. De accenten liggen hierbij vooral op het begrijpend lezen, werkwoordspelling en complexe vraagstukken met rekenen zoals procenten en breuken waarbij vaak met grote getallen gerekend moet worden.

Thuis extra oefenen op de computer:

Iedere leerling van onze school krijgt aan het begin van het schooljaar een brief mee met een inlogcode om thuis te kunnen oefenen met Ambrasoft. Bij dit computerprogramma kunnen kinderen thuis oefenen met de leerstof van school. Voor kinderen met een specifieke uitval kan er in overleg met ouders en leerkrachten besloten worden om een licentie aan te schaffen voor Taalzee en/of Rekentuin. Er wordt dan ook echt verwacht dat kinderen thuis aan de slag gaan met deze software.

Huiswerk:

Kinderen van groep 7 krijgen 1 keer per week huiswerk mee naar huis. Dit is altijd op vrijdag. Dit huiswerk bestaat uit twee onderdelen. Een vast onderdeel is spelling. Elke week krijgen de kinderen een blad met 20 spellingswoorden mee naar huis. Deze woorden moeten een week later foutloos geschreven kunnen worden. Het tweede huiswerkblad is variabel. Soms is het leerhuiswerk, maar het kan ook iets zijn wat gemaakt moet worden. Het huiswerk moet een week later, ook weer op vrijdagochtend ingeleverd zijn.

Gym:

Eén keer per week gaan we naar de gym. De leerlingen van groep 7 (en de leerlingen van 7/8)  mogen zelf naar de sporthal komen (en de leerlingen van groep 7 mogen eventueel na de gymles zelfstandig naar huis vanaf de sporthal). Natuurlijk is het ook mogelijk dat u uw kind zelf ophaalt bij de sporthal.

Crea-middag:

Een aantal keren per schooljaar organiseert groep 7 in samenwerking met ouders een crea-middag. We gaan dan met behulp van ouders een hele middag knutselen. Mocht u interesse hebben om te komen helpen op deze middagen dan kunt u zich tijdens de ouderavond volgende week aanmelden. De data zijn dan al voor het hele schooljaar bekend.

Presenteren:

Elke leerling van groep 7 moet 3 keer per jaar zelfstandig iets voor de klas presenteren. Deze 3 presentaties moeten thuis worden voorbereid. Natuurlijk mag u als ouder helpen bij de voorbereiding. De grootste opdracht is de spreekbeurt. Het is de bedoeling dat uw kind een onderwerp kiest dat hem of haar aanspreekt. Met behulp van informatieboeken en de computer bereiden ze een spreekbeurt voor van ongeveer 15 minuten. Daarbij moet ook iets gepresenteerd worden via het digibord, zoals bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. Overigens is het ook leuk als er bij de spreekbeurt ook iets te zien is zoals bijvoorbeeld voorwerpen die met het onderwerp te maken hebben.
Daarnaast moet elk kind een boekpromotie en een nieuwskring voorbereiden. Eén week voordat ze een van deze presentaties moeten doen krijgen ze de desbetreffende map mee naar huis. Daarin zit een invulblad waarop precies staat hoe ze dit moeten doen. U kunt bij de inloopavond zelf intekenen op welke data uw kind zijn presentaties houdt.

Kinderpostzegels:

Vanwege drukte rondom schoolkamp hebben we besloten om dit schooljaar niet mee te doen met de kinderpostzegelactie. Dit is voortaan voorbehouden voor kinderen uit groep 8.

Schoolkamp:

In groep 7 gaan we aan het begin van het schooljaar (3-4 en 5 oktober) op schoolkamp om te bouwen aan de saamhorigheid en sfeer in de groep. Voor veel kinderen een hele leuke maar ook een beetje een spannende gebeurtenis. Ons streven is om elk kind een plezierig schoolkamp te bezorgen. We gaan op kamp naar De Hoge Distel in Helvoirt.

Verkeersexamen:

In groep 7 doen alle kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch (datum 5 april) en praktisch deel. De datum van het praktijkexamen wordt pas later bekend gemaakt. Dit is sowieso altijd pas na het theorie-examen. De route voor het praktische examen krijgt u vooraf mee naar huis. Het is erg belangrijk dat u tegen die tijd deze route enkele keren fietst met uw kind.

Entree-toets:

We hebben besloten om dit jaar in groep 7 geen entreetoets af te nemen. Wel maken dit kinderen de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito. Op basis van deze gegevens geven we eind groep 7 al een vooruitblik op het mogelijke vervolgonderwijs.

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Verder komt een keer per jaar seksuele relationele ontwikkeling aan bod. Dit staat dan school breed 1 week (de week van de lentekriebels) centraal.

 

Foto's Groep 7