Groep 6/7

Groep 6/7

Juf Carola van Loon (ma)

Meneer Ruud Verhagen (di t/m vrij)

 

We willen u graag informeren over specifieke (nieuwe) vakgebieden en bijzondere activiteiten in groep 6 en 7

Werken op niveau:

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

  • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
  • Aanpak 2: basis instructie
  • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

 

Leerinhoudelijk:

In groep zes vindt het inzichtelijk rekenen steeds meer plaats.
Dit jaar worden breuken, maten (liters, milliliters, kilometers, hectometers) behandeld.
Wij adviseren u om het volgende intensief met uw kinderen thuis te oefenen als zij dit
aan het begin van het jaar nog niet beheersen:

-        Tafels moeten beheerst zijn (1 tot en met 10)

-        Uw kind moet analoge en digitale tijd begrijpen

-        Sommen over de tientallen, honderdtallen, duizendtallen
(9+3), (89+22), (4999+2)

-        Redactiesommen (verhaalsommen). Oefenmateriaal is te vinden op redactiesommen.nl

Rekenen en begrijpend lezen bepalen voor een groot deel de verwijzing van uw kind.
Daarom is het voor uw kind echt van belang dat zaken, zoals hierboven beschreven, zoveel mogelijk beheerst worden. Natuurlijk naar gelang de mogelijkheden van elk kind.

Omdat in de bovenbouw de nadruk voornamelijk op het begrijpend lezen hoort te liggen
verschuift de aandacht van het technisch lezen naar het begrijpend lezen.
Er wordt geadviseerd om kinderen die een AVI-niveau van hoger dan E4 hebben vooral
veel te laten lezen. Leeskilometers noemen wij dat . Dat zijn niet alleen de letters van tablets en computers, maar lange teksten. Inhoudelijke verhalen waarin kinderen vanuit de context nieuwe woorden leren en teksten beter leren begrijpen.

Technisch gezien wordt in groep 6 veel aandacht besteed aan Engelse en Franse woorden; leenwoorden.  Woorden uit de Engelse of Franse taal die wij dagelijks gebruiken. Denk aan:
croissant, trottoir, oké, computer etc.

We besteden dit jaar voor het eerst tijd aan Engels. 
Dit doen we door middel van de methode “The Team”. Veel kinderen vinden dit
pittig, maar tegelijkertijd ook erg leuk!

In groep 7 stappen we over van het trainen van vaardigheden naar meer inzichtelijk werk. De accenten liggen hierbij vooral op het begrijpend lezen, werkwoordspelling en complexe vraagstukken met rekenen zoals procenten en breuken waarbij vaak met grote getallen gerekend moet worden.

Thuis extra oefenen op de computer:

Iedere leerling van onze school krijgt aan het begin van het schooljaar een brief mee met een inlogcode om thuis te kunnen oefenen met Ambrasoft. Bij dit computerprogramma kunnen kinderen thuis oefenen met de leerstof van school. Voor kinderen met een specifieke uitval kan er in overleg met ouders en leerkrachten besloten worden om een licentie aan te schaffen voor Taalzee en/of Rekentuin. Er wordt dan ook echt verwacht dat kinderen thuis aan de slag gaan met deze software.

Gym:

Eén keer per week gaan we naar de gymzaal, op woensdagochtend. De gymles start om 8.30 u., de kinderen mogen eventueel zelfstandig naar de sporthal komen. Na de dubbele gymles lopen we weer naar school.

Crea-middag:

Een aantal keren per schooljaar organiseert groep 6/7 in samenwerking met ouders een crea-middag. We gaan dan met behulp van ouders een hele middag knutselen. Mocht u interesse hebben om te komen helpen op deze middagen dan kunt u zich tijdens de inloopavond aanmelden. De data zijn dan al voor het hele schooljaar bekend.

Presenteren:

Elke leerling van groep 6/7 moet 3 keer per jaar iets voor de klas presenteren. Deze 3 presentaties moeten thuis worden voorbereid. Natuurlijk mag u als ouder helpen bij de voorbereiding. De grootste opdracht is de spreekbeurt. Het is de bedoeling dat uw kind een onderwerp kiest dat hem of haar aanspreekt. Met behulp van informatieboeken en de computer bereiden ze een spreekbeurt voor van ongeveer 15 minuten. Daarbij moet ook iets gepresenteerd worden via het digibord, zoals bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie. Overigens is het ook leuk als er bij de spreekbeurt ook iets te zien is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen die met het onderwerp te maken hebben. 
Wellicht moet uw een boekpromotie en/of een nieuwskring voorbereiden. Voordat ze een van deze presentaties moeten doen krijgen ze de desbetreffende map mee naar huis. Daarin zit een invulblad waarop precies staat hoe ze dit moeten doen.

Huiswerk: 

In groep 6 kan het soms voor komen dat kinderen thuis iets af moeten maken of dat er iets geleerd moet worden. (Denk hierbij aan topografie) Ook krijgen de leerlingen aan het eind van een hoofdstuk kennisgebieden de samenvatting mee naar huis. Het is de bedoeling dat zij die thuis leren. Na een blok Engels volgt er ook een toets waarvoor geleerd dient te worden.

Kinderen van groep 7 krijgen 1 keer per week huiswerk mee naar huis. Dit is altijd op vrijdag. Dit huiswerk bestaat uit twee onderdelen. Een vast onderdeel is spelling. Elke week krijgen de kinderen een blad met 20 spellingswoorden mee naar huis. Deze woorden moeten een week later foutloos geschreven kunnen worden. Het tweede huiswerkblad is variabel. Soms is het leerhuiswerk, maar het kan ook iets zijn wat gemaakt moet worden. Het huiswerk moet een week later, ook weer op vrijdagochtend ingeleverd zijn.

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Verder komt seksuele relationele ontwikkeling een keer per schooljaar aan bod. Dit staat dan schoolbreed één week lang centraal. Dit is in de zogenaamde week van: “Lentekriebels”.

Verkeer:

 Om de week krijgen de kinderen een les uit de verkeerskrant. Deze hoort bij het lesaanbod van Veilig Verkeer Nederland

Zelfstandig werken:

Afgelopen jaar zijn we schoolbreed gestart met extra aandacht voor het zelfstandig werken. Elke week krijgen de leerlingen een bloktaak. De leerlingen krijgen gemiddeld drie keer in de week een moment om zelfstandig aan deze bloktaak te werken. Zo’n bloktaak bestaat uit verplichte en keuzetaken.

Schoolkamp:

In groep 7 gaan we aan het begin van het schooljaar (3-4 en 5 oktober) op schoolkamp om te bouwen aan de saamhorigheid en sfeer in de groep. Voor veel kinderen een hele leuke maar ook een beetje een spannende gebeurtenis. Ons streven is om elk kind een plezierig schoolkamp te bezorgen. We gaan op kamp naar De Hoge Distel in Helvoirt.

Verkeersexamen:

In groep 7 doen alle kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch (datum 5 april) en praktisch deel. De datum van het praktijkexamen wordt pas later bekend gemaakt. Dit is sowieso altijd pas na het theorie-examen. De route voor het praktische examen krijgt u vooraf mee naar huis. Het is erg belangrijk dat u tegen die tijd deze route enkele keren fietst met uw kind.

Entree-toets:

We hebben besloten om dit jaar in groep 7 geen entreetoets af te nemen. Wel maken dit kinderen de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito. Op basis van deze gegevens geven we eind groep 7 al een vooruitblik op het mogelijke vervolgonderwijs.

Tot slot:

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het welbevinden van uw kind.  Dit gebeurt via Digiduif. Leuke activiteiten, oproepen en foto’s worden (beschermd) gedeeld via Klasbord. Meld u A.U.B. aan!
Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen vanuit thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Samen met u maken we er een leuk jaar van!

Foto's Groep 6/7 info