Groep 5

Welkom op de groepspagina van groep 5

 

Groep 5

Juf Nathalie van der Doelen

 

We informeren u graag over specifieke vakgebieden en gebeurtenissen in groep 5:

Werken op niveau:

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

 • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
 • Aanpak 2: basis instructie
 • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

 

Technisch lezen:

De methode voor technisch lezen heet Estafette. Om het technisch leesproces nog verder te ondersteunen is er meerdere keren in de week tutorlezen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen thuis veel lezen.

Begrijpend Lezen:

We werken met de methode Nieuwsbegrip Deze methode heeft elke week een les met een actueel thema .

Tijdens de lessen wordt de voorkennis opgehaald, voorspeld wat er in de tekst zou kunnen staan, er worden vragen bij en over de tekst gesteld en de tekst wordt gevisualiseerd. De methode wordt ondersteund met Nieuwsbegrip XL, waarbij kinderen zelfstandig op de computer oefenen met andere tekstsoorten die bij het thema van de week passen(o.a. schema, gedicht, gebruiksaanwijzing, vraaggesprek, meningtekst) en woordenschat.

Taal:

In groep 5 werken we ook met de methode: Taal in Beeld. Door middel van 8 thema’s komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing (persoonsvorm/ onderwerp/ zelfstandig naamwoord/ lidwoord/ enz.) Elk themablok wordt afgesloten met een toets en extra oefenbladen/ verrijkingsstof.

Spelling:

In groep 5 werken we met Spelling in Beeld. We werken met drie spellingstrategieën. Er wordt gewerkt met klankwoorden (hoor je de klank…., dan schrijf je de tekens….), onthoudwoorden (au/ou,  ij/ei) en regelwoorden(eind ~d, open en gesloten lettergreep). Elke blok sluit af met een signalerings- en een controledictee en daarna eventueel met extra oefenbladen.

Spelling in beeld richt zich op het spellingsproduct en op het spellingsproces.

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om via “Bloon” thuis een bepaalde categorie woorden te oefenen. Elke week krijgen de kinderen een blad mee naar huis met belangrijke woorden van deze week. Kinderen kunnen thuis, naast BLOON, ook met deze woorden oefenen.

Schrijven:

Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode: Pennenstreken. In groep 5 gaan we hier mee verder en komt het volgende aan bod:

vloeiend en vlot schrijven verdiepen

snelheid erin krijgen

liniatuur

Rekenen:

Voor rekenen gebruiken we de methode: De wereld in Getallen. Het doel van het leren rekenen in groep 5 zijn getallen tot 1000 (hoofdrekenen en automatiseren), klok/geld/meten en natuurlijk de tafels!

De tafels 1 t/m 10 moeten zo snel mogelijk geautomatiseerd zijn.

Kennis:

Vanaf groep 4 werken we met de methode “De zaken van Zwijsen”

Vanaf groep 5 worden de onderdelen: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie/ natuurkundeafzonderlijk behandeld.

 Sociaal emotioneel:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Verder komt seksuele relationele ontwikkeling een keer per schooljaar aan bod. Dit staat dan schoolbreed 1week centraal. Dit is in de zogenaamde week van: “Lentekriebels”.

Spreekbeurt:

Tijdens de inloopavond kunt u samen met uw kind de datum voor de spreekbeurt plannen.
De kinderen zijn in groep 5 één keer per schooljaar aan de beurt om een spreekbeurt te houden.

Expressie:

Twee keer in de week wordt er getekend en geknutseld. Een aantal keer per jaar organiseren we een creamiddag met ouders.  Als u ons wilt helpen tijdens deze middagen dan kunt u zich aanmelden tijdens de inloopavond.

 Gym:

Elke week gaan we naar de sporthal Die Heygrave. Daar worden aansluitend twee gymlessen gegeven. Een spelles en een toestellenles. Gymschoenen en gymkleding zijn hierbij verplicht.”

Muziek:

Een keer in de week staat muziek op het programma. Dan wordt er uit de methode “Muziek en meer” een les gegeven.

Verkeer:

Om de week krijgen de kinderen een les uit de verkeerskrant. Deze hoort bij het lesaanbod van Veilig Verkeer Nederland

Huiswerk:

Kinderen in groep 5 krijgen niet wekelijks huiswerk mee. Wel wordt er verwacht dat kinderen de volgende dingen thuis oefenen

 1. De tafels van 1 t/m 10
 2. Klokkijken, zowel analoog als digitaal
 3. Leeskilometers maken. Elke dag een kwartier samen lezen heeft zichtbaar effect op de resultaten.

Soms kan het voorkomen dat kinderen thuis iets af moeten maken of dat er iets geleerd moet worden. (Denk hierbij aan topografie) Dit laatste zal in groep 5 minimaal zijn. Wanneer kinderen thuis extra willen oefenen kan dat via Ambrasoft, Bloon of rekentuin/taalzee. Kinderen krijgen hiervoor een inlogcode mee naar huis.

 

Zelfstandig werken:

Afgelopen jaar zijn we schoolbreed gestart met extra aandacht voor het zelfstandig werken. Elke week krijgen de leerlingen een bloktaak. De leerlingen krijgen gemiddeld drie keer in de week een moment om zelfstandig aan deze bloktaak te werken. Zo’n bloktaak bestaat uit verplichte en keuzetaken.

 

 

Tot slot:

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen vanuit thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Werken op niveau: 

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:  

 • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie 

 • Aanpak 2: basis instructie 

 • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking. 

 

Technisch lezen: 

De methode voor technisch lezen heet Estafette. Om het technisch leesproces nog verder te ondersteunen is er meerdere keren in de week tutorlezen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen thuis veel lezen.  

Begrijpend Lezen:  

We werken met de methode Nieuwsbegrip Deze methode heeft elke week een les met een actueel thema .  

Tijdens de lessen wordt de voorkennis opgehaald, voorspeld wat er in de tekst zou kunnen staan, er worden vragen bij en over de tekst gesteld en de tekst wordt gevisualiseerd. De methode wordt ondersteund met Nieuwsbegrip XL, waarbij kinderen zelfstandig op de computer oefenen met andere tekstsoorten die bij het thema van de week passen(o.a. schema, gedicht, gebruiksaanwijzing, vraaggesprek, meningtekst) en woordenschat.  

Taal 

In groep 5 werken we ook met de methode: Taal in Beeld. Door middel van 8 thema’s komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing (persoonsvorm/ onderwerp/ zelfstandig naamwoord/ lidwoord/ enz.) Elk themablok wordt afgesloten met een toets en extra oefenbladen/ verrijkingsstof.  

 

Spelling: 

 

In groep 5 werken we met Spelling in Beeld. We werken met drie spellingstrategieën. Er wordt gewerkt met klankwoorden (hoor je de klank…., dan schrijf je de tekens….), onthoudwoorden (au/ou,  ij/ei) en regelwoorden(eind ~d, open en gesloten lettergreep). Elke blok sluit af met een signalerings- en een controledictee en daarna eventueel met extra oefenbladen. 

Spelling in beeld richt zich op het spellingsproduct en op het spellingsproces. 

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om via “Bloon” thuis een bepaalde categorie woorden te oefenen. Elke week krijgen de kinderen een blad mee naar huis met belangrijke woorden van deze week. Kinderen kunnen thuis, naast BLOON, ook met deze woorden oefenen.  

Pagina-einde 

Schrijven: 

Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode: Pennenstreken. In groep 5 gaan we hier mee verder en komt het volgende aan bod: 

 • vloeiend en vlot schrijven verdiepen 

 • snelheid erin krijgen 

 • liniatuur 

Rekenen: 

Voor rekenen gebruiken we de methode: De wereld in Getallen. Het doel van het leren rekenen in groep 5 zijn getallen tot 1000 (hoofdrekenen en automatiseren), klok/geld/meten en natuurlijk de tafels! 

De tafels 1 t/m 10 moeten zo snel mogelijk geautomatiseerd zijn.  

Kennis: 

Vanaf groep 4 werken we met de methode “De zaken van Zwijsen 

Vanaf groep 5 worden de onderdelen: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie/ natuurkunde afzonderlijk behandeld. 

 

Sociaal emotioneel: 

 

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie ziewww.fides-wbt.nl  

Verder komt seksuele relationele ontwikkeling een keer per schooljaar aan bod. Dit staat dan schoolbreed 1week centraal. Dit is in de zogenaamde week van: “Lentekriebels”. 

Spreekbeurt: 

Tijdens de inloopavond kunt u samen met uw kind de datum voor de spreekbeurt plannen. 
De kinderen zijn in groep 5 één keer per schooljaar aan de beurt om een spreekbeurt te houden. 

Expressie: 

Twee keer in de week wordt er getekend en geknutseld. Een aantal keer per jaar organiseren we een creamiddag met ouders.  Als u ons wilt helpen tijdens deze middagen dan kunt u zich aanmelden tijdens de inloopavond. 

 

Gym 

Elke week gaan we naar de sporthal Die Heygrave. Daar worden aansluitend twee gymlessen gegeven. Een spelles en een toestellenlesGymschoenen en gymkleding zijn hierbij verplicht. 

 

Muziek: 

Een keer in de week staat muziek op het programma. Dan wordt er uit de methode “Muziek en meer” een les gegeven. 

 

Verkeer: 

Om de week krijgen de kinderen een les uit de verkeerskrant. Deze hoort bij het lesaanbod van Veilig Verkeer Nederland 

 

 

Huiswerk:  

 

Kinderen in groep 5 krijgen niet wekelijks huiswerk mee. Wel wordt er verwacht dat kinderen de volgende dingen thuis oefenen 

 1. De tafels van 1 t/m 10 

 1. Klokkijken, zowel analoog als digitaal 

 1. Leeskilometers maken. Elke dag een kwartier samen lezen heeft zichtbaar effect op de resultaten. 
   

Soms kan het voorkomen dat kinderen thuis iets af moeten maken of dat er iets geleerd moet worden. (Denk hierbij aan topografie) Dit laatste zal in groep 5 minimaal zijn. Wanneer kinderen thuis extra willen oefenen kan dat via Ambrasoft, Bloon of rekentuin/taalzee. Kinderen krijgen hiervoor een inlogcode mee naar huis. 

 

Zelfstandig werken: 

Afgelopen jaar zijn we schoolbreed gestart met extra aandacht voor het zelfstandig werken. Elke week krijgen de leerlingen een bloktaak. De leerlingen krijgen gemiddeld drie keer in de week een moment om zelfstandig aan deze bloktaak te werken. Zo’n bloktaak bestaat uit verplichte en keuzetaken.  

 

 

Tot slot: 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen vanuit thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. 

Foto's Groep 5