Groep 3

Welkom op de groepspagina van groep 3

 

Groep 3

Juf Nathalie Smits (ma t/m woe)

Meneer Frans Dielissen (do - vrij)

 

We informeren u graag over specifieke vakgebieden en gebeurtenissen in groep 3:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Lezen: 

Het leesonderwijs is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. We werken met de methode: Veilig Leren Lezen. Dit schooljaar starten we met de nieuwste versie. Door middel van deze methode worden alle letters aangeboden met behulp van de zogenaamde structuurwoorden (ik-kim-sim). Het doel is dat alle leerlingen aan het einde van groep 3 het leesniveau E3 hebben gehaald.

Natuurlijk is elk kind anders en werken we met deze methode in 3 niveaus. De leerling die zich conform de gemiddelde norm ontwikkelt, werkt in de: “maanversie”. De leerling die wat meer ondersteuning nodig heeft om het leesproces onder de knie te krijgen, krijgt extra ondersteuning en verlengde instructie. De leerlingen die al met een behoorlijk leesniveau in groep 3 zijn ingestroomd werken in de: “zonversie”. Na elke kern wordt gekeken of de ontwikkeling naar wens verloopt en wordt er zo nodig gewisseld van niveau. Zo werkt elke leerling op zijn/haar niveau en wordt iedereen voldoende uitgedaagd. Om dit te bereiken, maken we ook gebruik van het taakbord. De kinderen kunnen na het vaste lesonderdeel kiezen aan welke opdracht zij gaan werken. Het werken met het leesprogramma op de computer is hier een onderdeel van.

Schrijven:

Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode: Pennenstreken. Deze methode sluit aan op onze leesmethode. De letters/woorden die we in de leesmethode leren, leren we op hetzelfde moment in schrijfletters te schrijven.

Woordenschat:

Een brede woordenschat is van groot belang voor het goed kunnen lezen van een woord en later een tekst. We werken dan ook met regelmaat vanuit een woordenschatmethode.

Rekenen:

Voor rekenen gebruiken we de methode: ‘De Wereld in Getallen’. Het doel van het leren rekenen in groep 3 is het kennen van alle getallen tot 100. Daarnaast kunnen de leerlingen aan het eind van het schooljaar allerlei bewerkingen tot 20 maken. Om dit te leren gebruiken we allerlei materialen zoals, fiches/ blokjes/ eierdozen/ getallenlijnen/ kralenkettingen/ rekenrekjes etc. We maken veelvuldig gebruik van de vele mogelijkheden die ons digibord biedt.

Tijdens het rekenen werken we ook in niveaugroepen. De basisstof wordt aan alle leerlingen aangeboden. De leerlingen die meer tijd nodig hebben om de basisstof onder de knie te krijgen worden extra door de leerkrachten begeleid. De leerlingen die de stof sneller beheersen kunnen eerder aan de verrijkingsstof beginnen.

Kennis:

Om de algemene ontwikkeling/woordenschat van de leerlingen te stimuleren gebruiken we de methode: ‘De Zaken’. Daarnaast bieden we verkeerslessen aan. Dit gebeurt met behulp van “schoolopseef.nl” of het verkeerskrantje van Veilig Verkeer Nederland.

Verder komt een keer per jaar seksuele relationele ontwikkeling aan bod. Dit staat dan schoolbreed één week (de week van de lentekriebels) centraal.

In groep 3 is het de bedoeling dat de leerlingen één keer een spreekbeurt houden. Het belangrijkste doel wat we hiermee willen behalen is, dat de leerlingen vrij raken in het spreken voor een hele groep. Daarnaast is het leuk om je klasgenootjes te laten horen/zien wat jij allemaal van een bepaald onderwerp weet. We starten na de kerstvakantie met de spreekbeurten, meer informatie volgt dan.

Expressie:

Minstens twee keer in de week wordt er getekend of geknutseld. De onderwerpen passen vaak bij het thema van die periode.

Elke week gaan we naar de sporthal Die Heygrave. Daar worden aansluitend twee gymlessen gegeven. Een spelles en een toestellenles.

Een keer in de week staat muziek op het programma. Dan wordt er uit de methode “Muziek en meer” een les gegeven. Daarnaast geeft het aanbod in groep 3 vaak aanleiding tot het zingen van liedjes.

 

 

 

Foto's Groep 3