Logo Club Van 50

Onze basisschool is, net als vele basisscholen in de regio, op zoek naar extra inkomsten om diverse middelen en activiteiten te kunnen bekostigen. Het aankopen en onderhouden van speeltoestellen, het aanschaffen van een geluidsinstallatie, het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen (uitstapjes en excursies) zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen, gaan we gebruik maken van sponsoring. We hebben ervoor gekozen om een club van 50 op te richten.

Bijdragen (of extra bijdragen) van ouders voor het organiseren van een groot aantal activiteiten (schoolreizen, sportdagen, carnaval, kerstfeest etc.) ontvangt de Ouderraad via de vrijwillige ouderbijdrage.

De Wilgen club van 50 is een nieuw initiatief om extra financiële middelen te werven en biedt ook bedrijven in de regio de mogelijkheid om te participeren.

Naast de bedrijven die de school gaat benaderen, is het voor ouders ook mogelijk om deel te nemen in de Wilgen club van 50. Deze bijdrage staat los van de ouderbijdrage, die jaarlijks betaald wordt. Bij de ouderbijdrage heeft u ook al de mogelijkheid om meer te geven. Hieraan verandert niets. De club van 50 is echter een extra middel om de activiteiten, waarvoor de ouderbijdrage niet toereikend is, te kunnen organiseren.

Leden van de Wilgen club van 50 betalen, gedurende drie jaar, jaarlijks een bedrag van minimaal 50,= en mogen in ruil daarvoor meebeslissen over de besteding van de gelden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van naamsvermelding op het Wilgen club van 50 bord dat een prominente plaats heeft op school en op de website van de school. Zie ook het bijgevoegde Reglement.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pascal van den Groenendaal of Nathalie Smits Inschrijvennathalie.smits@scalascholen.nl Aanmelden kan de link inschrijven. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij een van de leerkrachten of bij de OR.

De ouderraad van OBS de Wilgen dankt u zeer voor uw steun (in elke vorm).

 

 

 

Derks Slagerij    Jumbo Groenendijk  
       
Logo Emté   Van Gerwen Reisbureau