BVL (verkeer)

BVL

 

De Wilgen is gecertificeerd middels het BVL, het Brabants Verkeersveiligheid Label.
Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt aan verkeerslessen aan de hand van een doorgaande leerlijn.

 

Door het schooljaar heen worden er schoolbreed verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

- de fietsverlichtingscontrole schoolbreed
- thema weken verkeer in groep 1/2
- het Dode-hoek project in groep 8
- twee jaarlijks project Streetwise schoolbreed

 

Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Voor meer informatie kunt u kijken op één van de volgende sites: http://www.bvlbrabant.nl of https://vvn.nl